Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết website

Triển lãm “Dấu ấn những chiến công thầm lặng”

Ngày 17/8/2016, tại Bảo tàng Công an nhân dân, Ban tổ chức Cuộc vận động sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân Bộ Công an phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân tổ chức khai mạc Triển lãm “Dấu ấn những chiến công thầm lặng”.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ tháng 9/2012, Bộ Công an đã tổ chức phát động Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng về truyền thống cách mạng, đồng thời, khuyến khích việc sưu tầm và hiến tặng những kỷ vật lịch sử, văn hóa của lực lượng công an nhân dân và của nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Triển lãm “Dấu ấn những chiến công thầm lặng” là một trong những hoạt động tổng kết Cuộc vận động, giới thiệu 490 kỷ vật tiêu biểu được lựa chọn trong số 5.159 kỷ vật được sưu tầm, tiếp nhận từ các tập thể, cá nhân qua hơn 3 năm phát động.

Với 5 chủ đề chính: Vì an ninh Tổ quốc; Vì bình yên cuộc sống; Hậu phương to lớn; Hợp tác và phát triển; Dựng xây và tiến bước, triển lãm phản ánh sinh động nhiều lĩnh vực hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là những chiến công thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên kết website