Ngày 20 tháng 5 năm 2024
Liên kết website

Triển lãm "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử"

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và hướng tới các hoạt động chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), sáng ngày 18/8/2020, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Tham dự Khai mạc, có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Cục Tuyên huấn, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam…

 

Đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh Khắc Đoài

 

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, được trưng bày thành các chủ đề:

- Mùa thu lịch sử: khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

- Sức mạnh niềm tin: phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo cùng những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Tiếp bước vinh quang: phản ánh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân và quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Sưu tập báo chí tại Triển lãm. Ảnh: Khắc Đoài

 

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 18/8/2020 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội./.

 

Khắc Đoài

Liên kết website