Ngày 17 tháng 9 năm 2021
Liên kết website

Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”

Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), sáng ngày 22/01/2021, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”.

Với 118 bức ảnh và tư liệu tiêu biểu, triển lãm gồm 03 phần:

Phần 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam;

Phần 2. Từ Đại hội đến Đại hội;

Phần 3. Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu đến công chúng thước phim tư liệu “75 năm vinh quang Việt Nam” khái quát những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng; khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Một góc Triển lãm. Ảnh: Đỗ Hằng

 

Thông qua triển lãm, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua 12 kỳ Đại hội; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển./.

 

Thanh Hằng

Liên kết website