Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Triển lãm: "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"

Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng 19/5/2020, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc Triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".

Tham dự Khai mạc, có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc, cùng giáo viên và học sinh của một số trường học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

 

Các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Khắc Đoài

 

Gian trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc. Ảnh: Khắc Đoài

 

Với hơn 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” phác họa cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, đến lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc và những tình cảm của nhân dân Vĩnh Phúc đối với Bác. Triển lãm trưng bày thành 07 chủ đề:

- Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890 - 1929).

- Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi toàn quốc thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1930 - 1945).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946 - 1954).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955 -1969).

- Kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc.

- Vĩnh Phúc làm theo lời Bác.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 30/7/2020./.

 

Khắc Đoài

Liên kết website