Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Triển lãm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TWngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 02/02/2018, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự Lễ khai mạc, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương của tỉnh Nghệ An...

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày Triển lãm gồm 3 phần với các chủ đề:

- Phần thứ nhất: Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

- Phần thứ hai: Tầm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phần thứ ba: Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 19/5/2018./.

Liên kết website