Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Triển lãm Mỹ thuật “Đề tài Lực lượng vũ trang, Chiến tranh cách mạng”

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (17/7/1956 - 17/7/2016), sáng ngày 06/7/2016, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật “Đề tài Lực lượng vũ trang, Chiến tranh cách mạng".

Tham dự Triển lãm có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, đại diện Cục Di sản văn hóa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Di sản văn hóa, các cơ quan trực thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Bảo tàng trong và ngoài quân đội khu vực Hà Nội, các họa sĩ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm...

Triển lãm giới thiệu chọn lọc 38 tác phẩm của 31 tác giả đã và đang công tác tại các Bảo tàng và cơ quan văn hóa trong quân đội, với nội dung chủ yếu phản ánh hiện thực lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày 23 tranh cổ động của 23 tác giả tham gia Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thông qua triển lãm, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam – cơ quan Thường trực Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang, Chiến tranh cách mạng - mong muốn các họa sĩ, nhà điêu khắc trong ngoài quân đội tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, nội dung phong phú, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử đặc biệt là đối với thế hệ trưởng thành sau chiến tranh./.

Liên kết website