Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết website

Trưng bày chuyên đề “Lào Cai 25 năm xây dựng và phát triển”

Nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2016), sáng ngày 01/10/2016, Bảo tàng tỉnh Lào Cai khai mạc trưng bày với chủ đề: “Lào Cai 25 năm xây dựng và phát triển”.

Với trên 300 hình ảnh và hàng nghìn tư liệu, hiện vật, trưng bày đã mang đến cho công chúng bức tranh toàn cảnh về sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh của tỉnh Lào Cai sau 25 năm tái lập và định hướng trong thời gian tới. Cùng với trưng bày trên, Bảo tàng còn tổ chức một số hoạt động sau:

- Mở cửa trưng bày ảnh nghệ thuật về Di sản và thiên nhiên Lào Cai với trên 100 bức ảnh khắc họa về thiên nhiên, con người và việc bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn Lào Cai.

- Đón khách tham quan và trải nghiệm kho mở, mới được xây dựng của bảo tàng với không gian của trên 800m2, với nhiều loại hình hiện vật dân tộc học được sắp xếp theo các tổ hợp các dân tộc Dao, Mông, Hà Nhì, Giáy, Bố Y (trưng bày công cụ sản xuất, tôn giáo tín ngưỡng, đồ dùng sinh hoạt gia đình, đồ truyền thống...).

 - Trưng bày gần 500 sách, ấn phẩm, tư liệu về Lào Cai, trong đó khoảng 50 bản sách về lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lào Cai từ khóa I đến khóa XIV.

Các hoạt động đều được tổ chức tại công trình bảo tàng mới khánh thành, đánh dấu bước phát triển của Bảo tàng tỉnh Lào Cai theo định hướng đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động bảo tàng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng và gắn kết với phát triển du lịch./.

Liên kết website