Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

 

Ngày 25/10/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 4316/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú, đề xuất sử dụng một phần diện tích đất thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II của di tích Phố cổ Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (gọi tắt là 02 Dự án). Vị trí của 02 Dự án này nằm trong lòng Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn, đã được UNESCO vinh danh là Công viên địa chất toàn cầu năm 2010, với các Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21/12/2017); Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/4/2017).

Liên quan đến 02 Dự án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhiều lần có ý kiến tại các Công văn: số 1569/BVHTTDL-DSVH ngày 17/4/2018 và số 2532/BVHTTDL-DSVH ngày 11/6/2018 về Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú; số 2573/BVHTTDL-DSVH ngày 13/6/2018 và số 5332/BVHTTDL-DSVH ngày 26/11/2018 về Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, 02 Dự án đã triển khai mà chưa tuân thủ 02 Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản nêu trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc triển khai 2 Dự án nêu trên và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, cũng liên quan đến 02 Dự án này, Cục Di sản văn hóa đã có Công văn số 805/DSVH-DT ngày 23/10/2019 đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang lưu ý một số nội dung sau:

1. Kiểm tra tình hình thực tế, tham mưu đề xuất phương án bảo vệ di tích- danh thắng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Cột cờ Lũng Cú để đảm bảo giữ gìn không gian cảnh quan và các yếu tố gốc cấu thành giá trị của di tích, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và đặc điểm văn hóa dân tộc đặc sắc của các bản làng dân tộc thiểu số trong khu vực; đối với Dự án thang máy ngắm cảnh: không san gạt địa hình trên đỉnh núi, không sử dụng màu sắc đối chọi với không gian cảnh quan xung quanh và hạn chế tối đa việc đục phá vách núi.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh làm việc với chủ đầu tư rà soát những hạng mục công trình đã và đang dự kiến triển khai đầu tư nhằm kịp thời điều chỉnh những nội dung còn bất hợp lý, bảo đảm bám sát các Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết xử lý nếu có vi phạm tại 02 Dự án nêu trên để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan./.

 

Liên kết website