Ngày 5 tháng 7 năm 2020
Liên kết website

Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”

Chất liệu: Giấy.
Kích thước: 21 x 13,5, 21 x 27cm.
Niên đại: Ngày 17 tháng 7 năm 1966.
Loại hiện vật: Hiện vật liên quan đến danh nhân.

Miêu tả tóm tắt: Sưu tập gồm 4 bản (33 trang).

- Bản thứ nhất, dự thảo đánh máy, 3 trang có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa.

- Bản thứ hai, đồng chí Vũ Kỳ chép tay, 3 trang có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi tên 9 đồng chí để xin ý kiến.

- Bản thứ ba, đánh máy (7 bản), mỗi bản 3 trang có ý kiến của 7 đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

- Bản thứ tư, đánh máy (2 bản), mỗi bản 3 trang trong đó bản đánh máy trên  giấy trắng dày, có bút tích của Người – là bản Chủ  tịch Hồ Chí Minh đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam sáng ngày 17-7-1966.

Giá trị tiêu biểu: “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” ngày 17/7/1966 do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và sửa nhiều lần. Lời kêu gọi với chân lý thời đại Không có gì quý hơn độc lập tự do, là kết tinh truyền thống yêu nước chống ngoại xâm, là thể hiện nguyện vọng được sống trong hòa bình của nhân dân  Việt Nam. Lời kêu gọi khẳng định ý chí quyết tâm chiến đấu đến cùng của nhân dân Việt Nam để giành độc lập dân tộc. Người khẳng định “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Đây cũng chính là lời hiệu triệu đã được phát thường xuyên trên làn sóng Đài tiếng nói Việt Nam trong thời gian đó.

Trong Lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định cho toàn thế giới thấy rằng: nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình. Sở dĩ Việt Nam phải tiến hành cuộc chiến đấu gian khổ, chịu nhiều hy sinh cũng là vì hoà bình, độc lập tự do của dân tộc mình và của cả loài người. Người khẳng định rằng: muốn có hoà bình ngay lập tức thì chỉ cần đế quốc Mỹ rút khỏi miền Nam, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc..”.

Trong Lời kêu gọi này, Người khẳng định: nhân dân Việt Nam đồng tâm nhất trí vượt mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, kiên quyết hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và Người thay mặt nhân dân Việt Nam cảm ơn nhân dân thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ, chính phủ các nước anh em, bè bạn quốc tế đã hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa chống xâm lược của nhân dân Việt Nam.

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

(Theo Hồ sơ di sản, tư liệu Cục Di sản văn hóa)
Liên kết website