Ngày 5 tháng 7 năm 2020
Liên kết website

Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Chất liệu: Giấy.
Kích thước: Trang thứ nhất: 20,5 x 13,5 cm; Trang thứ hai: 20,5 x 13,6 cm.
Niên đại: Năm 1946.
Loại hiện vật: Hiện vật liên quan đến danh nhân.

Miêu tả tóm tắt:  Bản thảo được viết tay trên 2 trang giấy rời, giấy không có dòng kẻ, màu trắng ngà, mực màu nâu đen. Trên trang 1 có một số dòng sửa, xóa chữ, viết chèn... Trên trang 2 có bổ sung một số chữ: thực dân và thống nhất, Hà Nội ngày 19-12-1946, Hồ Chí Minh bằng mực màu xanh nhạt.

Giá trị tiêu biểu: Hiện vật có giá trị đặc biệt, liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước, gắn bó với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” không chỉ có ý nghĩa lớn lao về  lịch sử, mà còn mang tính nhân văn, có giá trị về ngôn ngữ tiếng Việt. Với hai trang viết giản dị, dễ hiểu, tinh tế, nhưng hào hùng, hừng hực khí thế xung thiên, lời kêu gọi đã diễn tả được những tư tưởng, ý chí, tình cảm của cả dân tộc Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chín  năm. Tuy không có những điển tích,  những từ ngữ Hán Việt khó hiểu, nhưng những tư tưởng, quan điểm mới, tiến bộ về kháng chiến vẫn được biểu hiện rõ ràng, khúc triết, trong đó cốt lõi là tư tưởng độc lập, tự do của Hồ Chí Minh. Mạch văn ngắn gọn, súc tích, lôgíc chặt chẽ, lập luận chắc chắn, mạnh mẽ, dứt khoát, có sức thuyết phục lớn, thể hiện quyết tâm đánh giặc và niềm tin quyết thắng. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến có giá trị lịch sử như một Cương lĩnh kháng chiến, mang tính khái quát, chứa đựng những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân, khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc nhất định thắng lợi, là mệnh lệnh tiến công cách mạng, khơi dậy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống anh hùng, bất khuất, tạo khí thế để nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu với mọi vũ khí sẵn có, với một ý chí quyết đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt Nam.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã thổi vào lòng người dân Việt Nam một tinh thần thép, cháy lên lòng căm thù đối với thực dân Pháp của hàng triệu người Việt Nam, quyết hy sinh thân mình để giành lại độc lập dân tộc. Đây chính là yếu tố vô cùng quan trọng, là xuất phát điểm cơ bản cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đơn vị lưu giữ: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.        

(Theo Hồ sơ di sản, tư liệu Cục Di sản văn hóa)
Liên kết website