Ngày 6 tháng 7 năm 2020
Liên kết website

Tượng AVALOKITESVARA Đại Hữu

* Tên đơn vị và cá nhân lưu giữ hiện vật: Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

* Số đăng ký: BTLS.1289

* Chất liệu: Đồng

* Kích thước: Cao: 52 cm; Ngang: 30 cm

* Trọng lượng : 35 kg

* Số lượng: 01

* Miêu tả: Bằng đồng, được thể hiện trong tư thế đứng, ngực nở eo thon, mang nhiều trang sức ở tai, cổ, bắp tay, cổ tay, cổ chân,…khuôn mặt đầy đặn. Đôi mắt mở, tóc búi cao có miện chạm hình tượng Phật ngồi. Tượng có 4 tay, 2 tay sau hơi cong vào một tay cầm quyển sách, 2 tay trước đưa ra cầm nụ sen và bình nước cam lồ.

* Hiện trạng: Nguyên vẹn

* Niên đại: Văn hóa Chămpa. TK 10

* Nguồn gốc, xuất xứ: Đại Hữu - Quảng Bình

* Lý do lựa chọn: Là hiện vật gốc, độc bản, có hình thức độc đáo. Tượng dược xác định thược văn hóa Chăm Pa thế kỷ X ở khu vực Quảng Bình. Tượng được tạc bằng đồng là một loại chất liệu tương đối hiếm trong nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa. Tạc dáng tượng hoàn hảo, dáng thon, phục sức và trang trí mang đặc trưng của Avalokitesvara, phản ánh trình độ đúc đồng rất cao và tình hình phát triển Phật giáo đương thời của xã hội Chăm Pa ở vùng Cực Bắc.

(Theo Hồ sơ di sản, tư liệu Cục Di sản văn hóa)

Liên kết website