Ngày 5 tháng 7 năm 2020
Liên kết website

Tượng AVALOKITESVARA Hoài Nhơn

* Đơn vị lưu giữ hiện vật: Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

* Số đăng ký: BTLS.1290

* Chất liệu: Đồng

* Kích thước: Chiều cao: 64 cm; chiều ngang: 25 cm

* Trọng lượng: 40 kg

* Số lượng: 01

* Miêu tả: Tượng được thể hiện trong tư thế đứng, ngực nở eo thon, mang trang sức ở tai, cổ, bắp tay,…khuôn mặt đầy đặn. Đôi mắt mở, tóc búi cao có miện chạm hình tượng Phật ngồi. Tượng có 4 tay, 2 tay sau cầm tràng hạt và quyển sách, 2 tay trước cầm nụ sen và bình nước cam lồ.

* Hiện trạng: Ten xanh

* Niên đại: Văn hóa Chămpa. TK 8 - 9

* Nguồn gốc, xuất xứ:  Hoài Nhơn - Bình Định

* Lý do lựa chọn:  Hiện vật gốc, độc bản, hình thức độc đáo. Tuy pho tượng này có dáng vẻ và tư thế khá gần với tượng Đại Hữu (Quảng Bình) thế kỷ X, nhưng về chi tiết tượng này độc đáo ở phần trang trí đơn giản hơn (mũ ít tầng hơn, trên than hoàn toàn không có trang trí gì. Tượng góp phần phản ánh sự phát triển của Phật giáo Chăm Pa trong thời kỳ này. Tượng cũng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo trong thế kỷ VIII, IX trên cả phương diện kỹ thuật đúc đồng, tạo dáng, phục sức, chứng minh tài năng sáng tạo của Chăm Pa trong khoảng thế kỷ VIII, IX.

(Theo Hồ sơ di sản, tư liệu Cục Di sản văn hóa)

Liên kết website