Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Di sản tư liệu

STT

Năm

Mục ghi danh

Tên di sản

Địa điểm

1

2009

Di sản tư liệu thế giới

Mộc bản triều Nguyễn

TT Văn thư Lưu trữ 4

2

2010 và 2015

Di sản tư liệu thế giới

Bia Tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Thành phố Hà Nội

3

2012

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Tỉnh Bắc Giang

4

2014 và 2017

Di sản tư liệu thế giới

Châu bản triều Nguyễn

TT Văn thư Lưu trữ 1

5

2016

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

6

2016

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Mộc bản trường Phúc Giang

Tỉnh Hà Tĩnh

7

2018

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Hoàng hoa sứ trình đồ

Tỉnh Hà Tĩnh

8

2022

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu

Tỉnh Hà Tĩnh

9

2022

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn 

Tp. Đà Nẵng

         

Tổng số

      09 Di sản

Liên kết website