Ngày 28 tháng 2 năm 2020
Liên kết website

Số 1 (10) - 2005

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị gửi cán bộ, công chức, nghệ sỹ, nhân viên ngành Văn hóa -Thông tin nhân dịp đón xuân Ất Dậu - 2005                          

 

LÝ LUẬN

 

ĐẶNG VĂN BÀI

Di sản văn hóa - Nhân tố nền tảng cho tiến trình đối thoại giữa các nền văn hóa, văn minh                    

 

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Di sản văn hóa - Cội nguồn sáng tạo và phát triển     

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

TRỊNH SINH

Quanh văn hóa Đông Sơn                                     

 

VŨ QUỐC HIỀN - NGUYỄN VĂN ĐOÀN

Khu di tích Lam Kinh - Qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học                                        

 

PHẠM QUỐC QUÂN

Về những chiếc chóe rượu cần men nâu               

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

NGÔ VĂN DOANH

Năm mới - Lễ hội chuyển mùa của Đông Nam Á  

 

CAO XUÂN PHỔ

Di sản văn hóa phi vật thể của người Khơme Nam Bộ - nhìn từ nghề thủ công cổ truyền của họ  

 

NGUYỄN HỮU TOÀN

Về vùng văn hóa Luy Lâu - Hồi cố và mấy suy nghĩ tản mạn
                                                  

KIỀU THU HOẠCH

Năm Gà cùng nghe kể chuyện Gà       

              

VÕ HOÀNG

Đức thánh Trần - Một thần trị thủy           

 

VŨ ANH TÚ

Qua tục thờ ông Đùng bà Đà của cư dân hạ lưu sông Hồng                                         

 

BẢO TÀNG

 

ĐỖ ĐỨC HINH

Trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh - Khoảng cách giữa ý tưởng và thực tế                       

 

HOÀNG NHƯ YẾN

Bảo quản phim ảnh trong bảo tàng           

 

BÙI THỊ MINH CHÂU

Cơ chế tài chính của Nghị định 10 với hoạt động sự nghiệp của bảo tàng                     

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

NGUYỄN HẢI NINH

Vài nét về Ban thờ tổ tiên của người Việt

 

MINH THUẬN

Tổ chức bộ máy và chính quyền quân chủ ở Việt Nam                                                

 

MINH ANH

Múa Rồng, múa Sư tử và Lân trong lễ hội cổ truyền       

                       

TIN TỨC TRONG NGÀNH

 

NHIỀU TÁC GIẢ

 

Liên kết website